تعریف طلاق از طرف زوجه

حق طلاق به دست مرد است و زن بدون دلیل نمیتواند طلاق بگیرد. یعنی زن اگر شروط ۱۲ گانه ضمن عقد را داشته باشد میتواند از همسرش جدا شود.

رفتن به نوارابزار