بیانیه اسکودا در پی قتل دو وکیل دادگستری

بسم الله الرحمن الرحیم
جنایات قتل سرکار خانم پور رجبی عضو مرکز مشاوران قوه قضائیه و جناب آقای منصور محمودی وکیل پایه یک دادگستری به فاصله چند روز، با توجه به حوادث مشابهی که در گذشته رخ داده، نگرانی عمیقی را در بین دست اندرکاران فرایند دادگستری رسمی کشور از جمله وکلای محترم دادگستری فراهم کرده است. صرفنظر از انگیزه های فردی عاملان، از آنجا که این جنایات مرتبط با فعالیت حرفه ای قربانیان و متأثر از نتیجه فرایند دادرسی (حاکم یا محکوم شدن افراد) صورت گرفته، تبدیل شدن آن به رویه بیش از هر چیز به فرایند رسمی دادگستری و حاکمیت قانون لطمه می زند. دادگستری رسمی تنها زمانی می تواند درست عمل کند که وکیل و قاضی و مأمور اجرا و سایر عوامل مؤثر در آن از عوامل بیرونی چون هراس از انتقام کورکورانه افراد محکوم شده، مصون باشند ودر مقابل این تهدیدات حمایت شوند.
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ضمن ابراز تأسف عمیق از این حوادث و تسلیت به خانواده های داغدار، از مقامات محترم قضائی و انتظامی و امنیتی می خواهد که با این دو حادثه، نه به عنوان قتل اتفاقی بلکه به عنوان حوادث وحشت افکنی که نظم جامعه و فرایند رسمی دادگستری را هدف قرار داده اند، برخورد قاطع و فوری بعمل آورند.
شناسایی ریشه های این قبیل حوادث که در گذشته نیز برای دیگر دست اندرکاران عدالت از جمله قضات، مأموران پلیس و وکلا رخ داده و اتخاذ اقدامات و تدابیر بازدارنده، امری ضروری و فوری برای جلوگیری از مخدوش شدن فرایند دادگستری است. با درک نگرانی عمیق همکاران، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران و کانون وکلای دادگستری مرکز بر اساس مذاکرات انجام شده، هیأتی را مأمور بررسی علل و عوامل این حوادث و بررسی راهکارهای ممکن برای جلوگیری از تکرار آنها نموده و نتایج اقدامات را به اطلاع خواهد رساند.
ضمنا از اقدامات فوری کانون محترم آذربایجان غربی در پیگیری حادثه اخیر از مقامات استانی سپاسگزاری می شود.

🔶هیأت رئیسه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

🔶روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

رفتن به نوارابزار