اعدام قاتلین بنیتا/درخواست تفاضل دیه از بیت المال و استیذان اجرای حکم برای قاتلین بیتا

طبق گزارشات سارقان کودک را داخل خودرو رها کرده و باعث شده او به دلیل گرما، تشنگی و گرسنگی فوت کند.

۲۹ تیر سال ۹۶ کودک هشت ماهه‌ای به نام بنیتا سوار خودروی پدرش در محله مشیریه تهران از سوی سارقی ربوده شد

بعد از هشت جسد او داخل خودرو در حالی که سارقان آن را حوالی مامازند پاکدشت رها کرده بودند، کشف شد.

متهمان شهریور ۹۶ در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شدند.

عامل جنایت به نام محمد به قصاص و حبس محکوم شد.

با اعتراض متهم، پرونده به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد که حکم مجازات در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور تائید شد.

خانواده بنیتا چند روز پیش در دادسرای جنایی تهران حاضر شد و از محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران

تفاضل دیه‌ای که قرار است برای اجرای حکم بپردازند از بیت‌المال پرداخت شود‌.

با توجه به این درخواست و برهم خوردن نظم عمومی جامعه و امنیت اجتماعی پس از این قتل، قرار شد

حکم قصاص قاتل در ملأ‌عام و همان محله مشیریه اجرا شود‌.

بررسی پرونده و درخواست پرداخت تفاضل دیه از بیت المال و نیز استیذان اجرای حکم، به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال شد

تا بعد از تائید درخواست و ارسال پرونده به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران، حکم عامل جنایت در ملا‌ء‌عام به اجرا در آید.

رفتن به نوارابزار