برنامه همایش کارگزاران تجاری ۲۸ آذرماه ۱۳۹۵

برنامه همایش کارگزاران تجاری ۲۸ آذرماه ۱۳۹۵

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن کنفرانس یک اداری

حضور وکلاى دادگسترى و کارآموزان محترم در حد ظرفیت سالن همایش بلامانع است

poster

رفتن به نوارابزار