باغ موزه دفاع مقدس و برافراشتن بزرگترین پرچم ایران

مراسم بزرگترین پرچم جمهوری اسلامی ایران

بزرگترین پرچم جمهوری اسلامی ایران  در باغ موزه دفاع مقدس

۲۲ بهمن و آغاز چهلمین  از پیروزی انقلاب اسلامی

برافراشتن بزرگترین پرچم جمهوری اسلامی ایران با حضور شهردار ،رییس شورای شهر تهران و اعضای هیات دولت در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد

بعد از اختتامیه شهردار تهران و شهردار ،رییس شورای شهر تهران و اعضای هیات دولت به  راهپیمایی ۲۲ بهمن به سمت مترو رفتند

رفتن به نوارابزار