انتقال ۲۱ زندانی از عراق و ارمنستان به کشور

معاون حقوقی و بین الملل وزیردادگستری و رئیس انتقال محکومین جمهوری اسلامی گفت: ظرف چند روز گذشته ۲۱ نفر از هموطنان زندانی از کشورهای عراق و ارمنستان به کشور منتقل شدند.
پایگاه خبری ریشه:
محمود عباسی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار با اعلام این خبر افزود:این افراد در مرزهای مشترک تحویل نمایندگان قوه قضاییه، سازمان زندانها، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی شدند.
وی با بیان اینکه از ۲۱ زندانی تحویل شده به مقامات ایرانی ۱۸ تن از طریق مرز ایران عراق به کشور منتقل شدند اظهارکرد: یکی از این زندانیان زن است و اتهام اکثر آنها ورود غیرمجاز به کشورعراق و نداشتن مجوز ورود، نقض قوانین و مقرارت عراق و قاچاق مواد مخدر بوده است.
عباسی ادامه داد: از کشور ارمنستان نیزسه تن از زندانیان محکوم ایرانی تحویل جمهوری اسلامی شدند که اتهام آنها حمل و قاچاق مواد مخدر بود.

معاون حقوقی و بین الملل وزیر دادگستری با بیان این که در کشورهای آسیای میانه قوانین سختی در قبال حمل و قاچاق مواد مخدر وجود دارد، گفت: حتی حمل چند قرص روانگردان هم در این کشورها مجازات های سنگینی مثل حبس دارد.
وی توصیه کرد: شهروندان ما باید از قوانین این کشورها به خوبی آگاه باشند چرا که پیشگیری مانع از حبس و سایر تبعات جزایی است.
عباس با بیان این که کشورجمهوری اسلامی ایران ازسالها پیش با هر دو کشور عراق و ارمنستان معاهده انتقال محکومین برقرار کرده است، گفت: انتقال محکومین هم در چارچوب معاهداتی که بین دو کشور به امضا رسیده و زمینه ای برای حمایت حقوقی از شهروندانی که در زندانهای کشورهای دیگر هستند، فراهم شده است.
وی اظهار کرد: در آینده نزدیک تعداد قابل توجهی از محکومین سایرکشورها را به وطن خودشان منتقل می کنیم که متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسید.
منبع: خبرگزاری ایرنا

رفتن به نوارابزار