پرونده های حقوقی وکلای بین المللی در کشور های اروپایی…|تصدیق وراثت و..

انجام وکالت تخصصی و حرفه ای در امور و پرونده های حقوقی ذیل با همکاری وکلای بین المللی در کشور های اروپایی،آمریکا، ترکیه، دبی و دیگر کشورها…

امور بین المللی

انعقاد قرارداد وکالت دائمی یا موقت با ایرانیان خارج از کشور در کلیه امور حقوقی ایشان در ایران، همچنین ایرانیانی که قصد انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از کشور را دارند توسط وکلای همکار موسسه ماندگاران عدالت در کشور مورد نظر.

داوری داخلی و بین المللی و همچنین  دعوی در اتاق داوری بین المللی (ICC).

تصدیق وراثت و تقسیم ترکه ایرانیان مقیم خارج از کشور که قادر به رفت و آمد و سفر به ایران را ندارند.

رفتن به نوارابزار