افراز و تفکیک املاک و اختلاف مالکین آپارتمان ها

افراز و تفکیک املاک و اختلاف مالکین آپارتمان

مقایسه افراز و تفکیک

ملک مفروز یعنی ملکی با مساحت و حدود  مشخص در عرصه یا اعیان . انجام معامله و ثبت سند برای قطعه مفروز یعنی در واقع ملکی با مساحت و حدود مشخص .

تفکیک به معنی جدا کردن چیزی از چیز دیگر است و در اصطلاح ثبتی به تقسیم یک پلاک با هر کاربری به دو یا چند قعطه در طول یا ارتفاع اطلاق می گردد.

تفاوت تفکیک عرصه و تفکبک اعبان

در تفکبک عرصه , ملک به دو یا چند قطعه تقسیم می شود به طوری که قطعات هیچ گونه ارتباط فیزیکی و حقوقی با هم ندارند و هریک به صورت قطعه ای مستقل عمل خواهند کرد. ولی در تفکیک اعیان هرچند قطعات مفروز شده از پلاک داری دارای مساحت و حدودار مشخص می باشند ولی ارتباط فیزیکی قطعی با همدیگر کاملا قطع نخواهد شد و به دلیل ارتباط فیزیکی واحدهای مورد تفکیک آثار حقوقی مشترک آنها تحت عنوان مشاعات و مشترکات به وجود خواهد آمد .

تفکیک آپارتمان در محدوده ی سند مالکیت

هنگام تفکیک آپارتمان های احداثی در یک قطعه زمین و یا هر اقدام دیگر ثبتی در ملکی که دارای سند مالکیت است بهتر آن است حدود و مشخصات ملک با سند مالکیت تطبیق داده شده و پس از یقین از استقرار ملک در جای خود در جهت درخواست مالک اقدام لازم مبذول گردد . بعلاوه باید توجه داشت دارا بودن مساحت و حدود مطابق سند مالکیت لازم است ولی کافی نیست چرا که مطابق داشتن مساحت و حدود ملک با ابعاد سند مالکیت احتمال اینکه ملک مقداری از مجاور در تصرف گرفته و همین مقدار را به مجاور دیگر داده باشد وجود دارد به همین دلیل هر اقدامی باید بر مبنای نقطه ثابت و اول به استقرار ملک درجای خود اطمینان حاصل کرد.

رسیدگی به اختلافات مالکین آپارتمان

رسیدگی به اختلافات بین اشخاص اصولا در صلاحیت دادگاه ها و مراجع قضایی است , مگر در مواردی که قانون در حد معمول و عرف و کدخدامنشی اختیار رسیدگی به افراد یا هیئتی داده باشد بنابراین مطابق قانون,اختلاف مالکین آپارتمان درصورت خودداری مالک از پرداخت و عدم تصفیه حساب هزینه های اشتراکی با تقاضای مدیر یا مدیران در صلاحیت  اداره ثبت محل وقوع آپارتمان و  فقط با حق صدور اجراییه است.

داوران و وکلای متخصص و متبحر موسسه ی حقوقی داوری ماندگاران عدالت ,در راستای حل مشکلات ملکی و آپارتمانی و طرح دعوی مرتبط با آن آماده ارائه هرگونه مشاوره و قبول وکالت می باشد .

رفتن به نوارابزار