اعمالی که بیرون از اختیار وکیل هستند.

از ماده ۶۷۴ قانون مدنی چنین بر می آید معاملاتی که وکیل بیرون از چاچوب اختیار خود انجام می دهد، موکل را متعهد نمی سازد. زیرا وکیل در انجام این اعمال دارای وصف نمایندگی نیست. اشخاص ثالت نیز می توانند برای الزام موکل به اینگ.نه اعمال حقوقی وکیل استناد کنند. بنابراین موکل نیازی به درخواست ابطال آنها ندارد. مانند اینکه شخصی به دیگری وکالت می دهد که خریداری برای ملک او پیدا کند ولی وکیل این مال را به شخصی می فروشد و ثمن را از او دریافت می کند. در این مورد وکیل بیرون از چارچوب اختیار و نمایندگی خود عمل کرده است وکیل حق انعقاد بیع را نداشته است و نمی تواند در این مورد موکل را متعهد سازد. آنچه به گونه استثناء بر این قاعده ذکر شده این است که اگر اقدامات وکیل بیرون از حدود اختیار او بوده ولی برای موکل سودمند افتاده باشد و بتوان آن را از مصادیق اداره مال غیر بر شمرده در اینصورت موکل نسبت به آن مأخوذ خواهد بود. مانند اینکه وکیل در فروش به دلیل پائین بودن قیمت ها و برای حفظ منافع موکل از فروش مال خود داری کند و در انتظار افزایش قیمت ها، ملک را برای یک سال اجاره دهد. در این مورد اقدام وکیل از باب اداره مال غیر نسبت به موکل نافذ است هر چند اجاره دادن در اختیارات وکیل نبوده است.
موسسه حقوقی ماندگاران عدالت با کادر مجربی از وکلا آماده ی ارائه هرگونه مشاوره و قبول وکالت دعاوی در پرونده های حقوقی و کیفری شهروندان گرامی را دارند.

رفتن به نوارابزار