احمدی نژاد و برگزاری تجمع

محمد کیانوش راد، فعال سیاسی اصلاح طلب صرف نظر از تحلیل سیاسی اقدام اخیر احمدی‌نژادی‌ها، درخواست مجوز آن‌ها را از حقوق این گروه سیاسی می‌داند.
 آیا احمدی نژاد حق دارد تجمع برگزار کندن فعال سیاسی اصلاح‌طلب به فرارو می‌گوید: وزارت کشور با بررسی‌های خود می‌تواند مجوز این تجمع را صادر کند یا نکند، هرچند که از نظر قانون اساسی تجمعاتی که بدون حمله سلاح بوده و مخل امنیت نباشد آزاد است.اما به هرحال نفس تقاضا برای مجوز برای هرگروه سیاسی باید وجود داشته باشد. اگر این مجوز به احمدی‌نژاد و یارانش داده شود چرا نباید برای دیگران هم چنین مجوزی صادر شود؟ قاعدتا این می‌تواند فصل آغازی مثبت برای اینگونه درخواست‌ها باشد.

کیانوش راد ادامه می‌دهد: آقای احمدی‌نژاد و یارانش تا کنون مطالباتی را مطرح کرده‌اند و صرف نظر از نگاه گروه‌های سیاسی، این مردم هستند که باید نسبت به صحت و صداقت طرح موضوعات نظر دهند. به این ترتیب نباید پیش داوری کرد. اگر این تقاضا مطرح شد قاعدتا محک خوبی برای آن است که ببینیم چه کسانی به دعوت احمدی‌نژاد خواهند آمد و مطالبات آن‌ها چیست. بعد از برگزاری این تجمع است که می‌توان ارزیابی واقع بینانه‌ای از این موضوع ارائه داد.

به اعتقاد این فعال سیاسی حتی اگر احمدی‌نژاد درخواست این مجوز را نداده باشد، چون حلقه اطرافیان او این درخواست را داشته‌اند بدون تردید به معنای همراهی آقای احمدی‌نژاد است؛ بنابراین نمی‌توان گفت، چون شخص احمدی‌نژاد این نامه را امضا نکرده است این درخواست تجمع به او ربطی ندارد.

او ادامه می‌دهد: وقتی ما اصلاح‌طلبان برای مخالفان سیاسی خود حقی قائل هستیم به معنای آن است که همان حق را نیز برای خودمان تثبیت می‌کنیم. اگرچه آقای احمدی‌نژاد مخالف فکری ما اصلاح طلبان است، اما در انتخابات ریاست جمهوری هم ما اصلاح‌طلبان نسبت به رد صلاحیت او معتقد بودیم که باید طبق قانون عمل شود و کاندیداتوری او را نیز حق او می‌دانستیم. همانطور که ما آن زمان از حقوق احمدی‌نژاد دفاع می‌کردیم اکنون هم دفاع می‌کنیم.
رفتن به نوارابزار