آدرس جدید مجتمع های قضایی و دادسراها

‍ آدرس جدید برخی مجتمع های قضایی و دادسراهای تهران:
جابجایی برخی از اماکن قضایی هنوز اتفاق نیفتاده و اماکن مزبور در دست احداث و تکمیل می باشد:

۱- دادگاه خانواده ۲ خیابان قیطریه- نبش کوی انصاری
۲- دادسرای ناحیه ۲: خیابان فرحزادی- خیابان طاهرخانی- خیابان کاج- کوی نخل
۳- دادسرای ناحیه ۲۵: خیابان سئول – خیابان رشید یاسمی- نبش کوی مهتاب
۴- مجتمع قضایی صدر: خیابان شیخ بهایی – کوی ۱۲ متری اول
۵- دادسرای ناحیه ۴: حکیمیه – خیابان سازمان آب- خیابان امام حسین (ع)
۶- مجتمع قضایی مدرس: حکیمیه – خیابان سازمان آب – خیابان امام حسین (ع)
۷- دادسرای ناحیه ۵: سیمین بولیوار – خیابان انصارالمهدی- روبروی دانشگاه
۸- مجتمع قضایی قدس: سیمین بولیوار- خیابان انصارالمهدی – روبروی دانشگاه
۹- دادسرای ناحیه ۶: خیابان شهید مفتح جنوبی- خیابان شیرودی
۱۰- مجتمع قضایی قدوسی: خیابان مفتح جنوبی – خیابان شیرودی
۱۱- دادسرای ناحیه ۷: خیابان شهید مطهری – خیابان علی اکبری
۱۲- دادسرای ناحیه ۸: بزرگراه رسالت- خیابان اثنی عشری تقاطع خیابان شهید موسوی
۱۳- دادسرای ناحیه ۱۰: خیابان دامپزشکی نبش خیابان جیحون
۱۴- دادسرای ناحیه ۱۴: بلوار کوثر- خیابان ده حقی- جنب بازار گل محلاتی
۱۵- مجتمع قضایی محلاتی: بلوار کوثر- خیابان ده حقی- جنب بازار گل محلاتی
۱۶- دادسرای ناحیه ۱۹: بزرگراه بعثت- خیابان کیانشهر- روبروی پمپ بنزین
۱۷- دادسرای ناحیه ۲۱: بلوار تهرانسر- خیابان شهید مصطفی خمینی- نبش خیابان امام خمینی
۱۸- دادسرای ناحیه ۲۹: اتوبان کرج- خروجی مترو- خیابان کوهک – نسیم ۶
۱۹- مجتمع قضایی شهید فهمیده: اتوبان کرج- خروجی مترو- خیابان کوهک – نسیم ۶

رفتن به نوارابزار